Kunde

Selskapene i Orkla

Prosjekt

Brosjyremateriell

Oppgaven

Vi hjelper ofte våre kunder med å designe brosjyrer og kataloger på trykte og digitale flater. Dette kan være alt fra brosjyrer med nye produkter, ulike sesonger, bestemte anledniger, produktsortiment, menyplanlegger og oppskrifter som skal inspirere og informere.

Godt redaksjonelt design setter leser i rett stemning og skaper engasjement