Orkla Design ble etablert januar 2016, men historisk sett har selskapet eksistert i sin nåværende form siden 1997 under navnet Ikon Designbyrå. I første omgang vil Orkla Design videreføre og utvikle det arbeidet som byrået har gjort for Orkla i mer enn 15 år.

  • Enkelt samarbeid, god service og lett kommunikasjon
  • Kunnskapsrik, fleksibel og effektiv
  • Hot word: Multitool

Orkla Design er bygd på en flat og symbiotisk struktur. Mange års erfaring har vist at dette ivaretar kunnskapen og forståelsen for faget design og oppdragsgiver; som igjen skaper en fleksibel organisasjon med kort responstid.

  • Enkelt samarbeid, god service og lett kommunikasjon
  • Kunnskapsrik, fleksibel og effektiv
  • Hot word: Multitool

Målsettingen er å forenkle og effektivisere hverdagen for alle involvert i fremtidige designprosjekter, både internt og eksternt. Vi vil være en støttespiller og samarbeidspartner der det oppleves som “smart” i forhold til oppdragets karakter og økonomi – fra brief til sluttprodukt.

  • Enkelt samarbeid, god service og lett kommunikasjon
  • Kunnskapsrik, fleksibel og effektiv
  • Hot word: Multitool