Orkla Design ble etablert januar 2016, men historisk sett har selskapet eksistert i sin nåværende form siden 1997 under navnet Ikon Designbyrå. I første omgang vil Orkla Design videreføre og utvikle det arbeidet som byrået har gjort for Orkla i mer enn 15 år.

  • Enkelt samarbeid, god service og lett kommunikasjon
  • Kunnskapsrik, fleksibel og effektiv
  • Hot word: Multitool

Orkla Design er bygd på en flat og symbiotisk struktur. Mange års erfaring har vist at dette ivaretar kunnskapen og forståelsen for faget design og oppdragsgiver; som igjen skaper en fleksibel organisasjon med kort responstid.

  • Enkelt samarbeid, god service og lett kommunikasjon
  • Kunnskapsrik, fleksibel og effektiv
  • Hot word: Multitool

Målsettingen er å forenkle og effektivisere hverdagen for alle involvert i fremtidige designprosjekter, både internt og eksternt. Vi vil være en støttespiller og samarbeidspartner der det oppleves som “smart” i forhold til oppdragets karakter og økonomi – fra brief til sluttprodukt.

  • Enkelt samarbeid, god service og lett kommunikasjon
  • Kunnskapsrik, fleksibel og effektiv
  • Hot word: Multitool

Ingvill Storø
Daglig leder / Managing Director
Telefon/Phone: +47 938 64 705
E-mail: ingvill.storo[at]orkladesign.no

Ted Vatvedt
Designer / Multimedia/ Network & system adm.
Telefon/Phone: +47 414 72 777
E-mail: ted.vatvedt[at]orkladesign.no

Lise Stenersen
Designer
Telefon/Phone: +47 419 20 816
E-mail: lise.stenersen[at]orkladesign.no

Linda Rønning
Designer
Telefon/Phone: +47 412 54 466
E-mail: linda.ronning[at]orkladesign.no

Sandra Kvame Fredriksen
Designer
Telefon/Phone: +47 930 97 868
E-mail: sandra.fredriksen[at]orkladesign.no

Karianne Christensen
Designer
Telefon/Phone: +47 414 14 029
E-mail: karianne.christensen[at]orkladesign.no

Camilla Storheill
Designer
Telefon/Phone: +47 915 58 894
E-mail: camilla.storheill[at]orkladesign.no

Morgan Lie
Designer
Telefon/Phone: +47 930 25 266
E-mail: morgan.lie[at]orkladesign.no

Lasse Karlsen
Designer
Telefon/Phone: +47 951 45 146
E-mail: lasse.karlsen[at]orkladesign.no

Anders Messel
Designer / Multimedia
Telefon/Phone: +47 970 67 825
E-mail: anders.messel[at]orkladesign.no

Bjørn Erik Johnrud
Designer
Telefon/Phone: +47 410 02 105
E-mail: bjorn.erik.johnrud[at]orkladesign.no

Anette Marie Hvidsten
Designer
Telefon/Phone: +47 984 35 383
E-mail: anette.marie.hvidsten[at]orkladesign.no

Cathrine D. N. Sudenius
Designer
Telefon/Phone: +47 900 73 589
E-mail: cathrine.sudenius[at]orkladesign.no