Kunde

Jotun AS

Merkevare

Hardtop Design

Prosjekt

Visuell identitet

Oppgaven

Jotun Hardtop Design er en ny storsatsning av metalliske farger rettet primært mot arkitekter. Hardtop merkevaren eksisterer i dag, men Hardtop Design er et nytt paraplymerke for produkter hvor estetikk er den viktigste driveren. Oppgaven gikk ut på å designe ny visuell identitet med logo og et navnekonsept til fargene, som skal fungere på tvers av alle kontinentene. Den nye visuelle identiteten skulle ende i et fargekart som distribueres til arkitektkontor verden over, i tillegg til noe markedsmateriell.

Løsning

Designprosessen startet med en workshop hvor designerne gjorde research på hva som inspirerer arkitekter og hvordan designprosessen deres er. Dette ble utgangspunktet for videre brainstorm, og endte i tre konsepter som ble presentert for Jotun. Lys er grunnlaget for det nye konseptet og identiteten til Jotun Hardtop Design.

Lys er en veldig viktig faktor i arkitektens prosess. Det tas hensyn til hvor bygget står i forhold til sollys. Kunstig belysning har også blitt en viktig faktor for å skape utradisjonelle kontraster i bygget. Metalliske farger kommer til live med sollys. Navnekonseptet til Hardtop Design fungerer i alle land og underbygger type farge.

RISE – Pearl Metallic
NEUTRAL – Aluminium Base
RIDGE – White Aluminium
WAVE – Grey Aluminium
DAWN – Pearl Grey
CURVE – Pearl Beige Metallic
GLOW – Aluminum Gold
RADIANT – Gold Metallic
VIVID – Pearl Gold Metallic
IGNITE – Bronze Metallic

Resultatet

Resultatet ble en identitet med utgangspunkt i de sterke kontrastene som lys kan skape. Hovedfargene i designet er sort og hvitt, hvor de metalliske fargene er heltene og skal skinne mot den nøytrale rene bakgrunnen.

Vi leverte en elegant eske med alle de 10 metalliske fargeprøvene malt på stålrør. Med utgangspunkt i rørene lage vi et fargekart med alle fargene representert og inspirasjon til bruk.

Etterspørselen hos arkitektbyråene er så stor, at den nå produseres en runde til med både esker og fargekart.

Orkla Design

Løsning

Designprosessen startet med en workshop hvor designerne gjorde research på hva som inspirerer arkitekter og hvordan designprosessen deres er. Dette ble utgangspunktet for videre brainstorm, og endte i tre konsepter som ble presentert for Jotun.
Lys er grunnlaget for det nye konseptet og identiteten til Jotun Hardtop Design.

Lys er en veldig viktig faktor i arkitektens prosess. Det tas hensyn til hvor bygget står i forhold til sollys. Kunstig belysning har også blitt en viktig faktor for å skape utradisjonelle kontraster i bygget. Metalliske farger kommer til live med sollys. Navnekonseptet til Hardtop Design fungerer i alle land og underbygger type farge.

RISE – Pearl Metallic
NEUTRAL – Aluminium Base
RIDGE – White Aluminium
WAVE – Grey Aluminium
DAWN – Pearl Grey
CURVE – Pearl Beige Metallic
GLOW – Aluminum Gold
RADIANT – Gold Metallic
VIVID – Pearl Gold Metallic
IGNITE – Bronze Metallic

Orkla Design

Resultatet

Resultatet ble en identitet med utgangspunkt i de sterke kontrastene som lys kan skape. Hovedfargene i designet er sort og hvitt, hvor de metalliske fargene er heltene og skal skinne mot den nøytrale rene bakgrunnen.

Vi leverte en elegant eske med alle de 10 metalliske fargeprøvene malt på stålrør. Med utgangspunkt i rørene lage vi et fargekart med alle fargene representert og inspirasjon til bruk.

Etterspørselen hos arkitektbyråene er så stor, at den nå produseres en runde til med både esker og fargekart.

WOW-EFFEKT

«Vi er veldig fornøyde med hvordan Orkla Design løste oppgaven med å skape det visuelle uttrykket vi ønsket for dette produktet, og materiellet har hatt definitivt den wow-effekten vi håpet på.»

STOR ETTERSPØRSEL

«Tube-kits’ene har vakt oppsikt både internt og eksternt hos kunder globalt. Siden lanseringen har vi har hatt større etterspørsel etter markedsføringsmateriellet enn det vi har vært i stand til å levere»