Orkla Design Orkla Design Orkla Design
Kunde

Orkla Home & Personal Care

Merkevare

Renere Valg

Prosjekt

Visuell identitet

Oppgaven

Bærekraft står høyt på agendaen i hele Orkla, slik at du kan ta renere valg i hverdagen. Oppgaven var å tydeliggjøre Orklas satsing på bærekraft via en ny visuell identitet, som skal formidle dette budskapet ut til folket. Målgruppen er unge voksne som tar miljøbevisste valg i hverdagen.

Løsning

Identieten skulle skille seg ut fra annet mer tradisjonell mljømerking, for å skape fokus og blikkfangt, samt treffe en yngre og mer miljøbevvist målgruppe.

Resultatet

Resultatet ble en identitet som er edgy og tydelig, samtidig som har fokus på miljø i form av bildebruk og illustrasjoner.

Miljøbevisst identitet