Kunde

Optimizd

Merkevare

Deleid av Orkla og DNB

Prosjekt

Visuell identitet

Oppgaven

Oppgaven var å utvikle en visuell strategi og grafisk profil for Optimizd. Målsettingen har vært å etablere en unik logo og visuell identitet for selskapet som gjør det enkelt for kundene å gjenkjenne og huske selskapet, samt gjøre det enkelt å skille Optimizd fra andre aktører innenfor media og teknologi.

Optimizd hjelper annonsører å optimere sine digitale medieinvesteringer gjennom å fasilitere datadrevet markedsføring.

Målgruppen er annonsørene, som brand managers i Orkla, og andre selskaper som firmaet vil samarbeide med.

Selskapet har høy kompetanse innenfor sitt område og er et selskap som tar utfordringene som ligger i datahåndtering på en seriøs måte. Optimizd er også et engasjerende selskap som optimerer effektiv bruk av markedsmidler.

Løsning

Vi jobbet med flere visuelle strategier og gikk videre med en grunnidé som har opphav fra en kolibri. Fuglearten har stor presisjon innen navigering og er spesialiserte i næringsopptaket. Kolibrier er også små, noe som passer godt til firmaets størrelse.

Det er tegnet ut symbol for logo og navntrekk, og utarbeidet en visuell profilhåndbok med retningslinjer for bruk av logo, elementer, typografi og profilfarger, samt tatt fram noen visuelle uttrykk.

Resultatet

Den visuelle profilen er leken og engasjerende, samtidig skal Optimizd kommunisere troverdighet og gi uttrykk for effektive og treffsikre løsninger. Det foreligger mange muligheter for videreføring av identiteten med god synlighet på digitale flater, enten gjennom bruk av store fargeflater eller mye luft for et strammere visuelt uttrykk.

Løsning

Vi jobbet med flere visuelle strategier og gikk videre med en grunnidé som har opphav fra en kolibri. Fuglearten har stor presisjon innen navigering og er spesialiserte i næringsopptaket. Kolibrier er også små, noe som passer godt til firmaets størrelse.

Det er tegnet ut symbol for logo og navntrekk, og utarbeidet en visuell profilhåndbok med retningslinjer for bruk av logo, elementer, typografi og profilfarger, samt tatt fram noen visuelle uttrykk.

Resultatet

Den visuelle profilen er leken og engasjerende, samtidig skal Optimizd kommunisere troverdighet og gi uttrykk for effektive og treffsikre løsninger. Det foreligger mange muligheter for videreføring av identiteten med god synlighet på digitale flater, enten gjennom bruk av store fargeflater eller mye luft for et strammere visuelt uttrykk.

Leken og engasjert profil